วชิดา น้ำมันงาดำสกัดเย็น รีวิวจากคุณเบญจมาศ จ.กรุงเทพ

คุณ เบญจมาศ ชิน (จ. กรุงเทพมหานคร) เดิมมีอาการเสียงดังก๊อปแก๊ป เวลาลุกยืนหรือนั่ง และเมื่อปลาย ก.พ.65 เริ่มมีอาการเจ็บหัวเข่า และแสบไปถึงหน้าแข้ง ได้เห็นโฆษณา จึงอยากทดลองทาน จึงได้สั่งซื้อรอบแรกแล้ว ทานแล้วอาการเจ็บหัวเข่าลดลง ไม่แสบหน้าแข้งแล้วค่ะ ปัจจุบัน ซื้อทานไปแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะสั่งซื้อครั้งที่3 ค่ะ

คำถามที่พบบ่อย